கிளிநொச்சி இலவச மருத்துவ மையம்Posted on: 2014-10-23

கிளிநொச்சி  புதிய சந்தைக்கு அருகாமையில் அமைந்துள்ள  கற்பகா இலவச மருத்துவ மையத்தில் வார இறுதியில் இலவச மருத்துவ சேவைமூலம் நோயாளர்களுக்கு மேலதிக மருத்துவ வசதிகளும் விசேட ஆலோசனைகளும். எதிகாலத்தில் விசேட ஆய்வு கூட பரிசோதனைகளும் மேட்கொள்ளப்படும்.
Project Value : 40000.00
Project Start : 2014-05-01
Project End : 2015-01-01