கிளிநொச்சி மாவட்ட மக்கள் அமைப்பு - ஐ. இ

Kilinochchi District People Organisation - UK

முகவரி / Address : 1/18 Talbot Square, London, W2 1TS
மின்னஞ்சல் / Emails : info@kilipeople.org , kilipeople2011@gmail.com
இணையம் / Web :www.kilipeople.org
UK Charity Registration No – 1151262
President - Dr R Sathananthan
Secretary - Mr S Sureshkumar
Treasurer - Mr R Kaneshalingam
Chief Co-ordinator - Dr P Mathiyalagan
Project Co-ordinators
Students & Education - Mr K Vijayarajah
Disables & Self Employment - Mr R Shanmugalingam
Orphans & Children Homes - Mrs S Thilakawathy
Health & Medical Needs - Dr P Mathiyalagan
Women & Empowerment - Mr S Sureshkumar
Economy & Development - Mr S Malaravan
Country Co-ordinators
Sri Lanka - Mr K Nagarajah
Germany - Mr R Rameshwaran
Canada - MR N Ramalingam
கிளிநொச்சி .......
வயல் வெளிகளும், தென்னஞ்சோலைகளும், அடர்ந்த காடுகளும், விரிந்த கடற்கரைகளும்
ஓன்றுசேர்ந்த கிராமங்களின் பிரதேசம். ஆனந்தமாய் வாழ்ந்த மக்களின் வாழ்விடம் .

நேற்றைய பொழுதுகளில் நாமும் வாழ்ந்தோம் அங்கே அமைதியாக,
இன்றைய பொழுதுகளில் வாழ்கின்றோம் இங்கே அவர்களின் நினைவுகளாக................